Artikelindex


Stichting van de openbare school

Rond 1860 was de Schaarsbergse gemeenschap zo groot geworden dat men tot de bouw van een school besloot (nu restaurant "Koningshoek"). De stichting van de school met de Bijbel in augustus 1882 betekende voor de openbare school een zware aderlating, die zij eigenlijk niet meer te boven zou
komen. Zij verloor ongeveer 60 van de 90 leerlingen. De tweestrijd tussen beide scholen zou voortduren tot de opheffing van de openbare school in 1981.                       
 
De stichting van de Nederlandse Hervormde kerk in 1869

Ook het inwonertal steeg en in de jaren 1860werden onder leiding van de Heer de Bruijn van Warnsborn en baron van Brantsen van de Zijp pogingen in het werk gesteld om een aparte kerkelijke gemeente te stichten.

In het najaar van 1868 begon men met de bouw van kerk en pastorie op een terrein dat door baron Brantsen beschikbaar was gesteld.

Het is inmiddels duidelijk hoe groot de invloed vaïi de baron op de gang van zaken in de nieuwe kerkelijke gemeente was. Dat gold ook bij de benoeming van predikanten.