Artikelindex


Wegenstructuur

Het hier beschreven gebied werd in vroeger eeuwen doorkruist door zeer vele zandwegen, niet veel meer dan karresporen die vooral 's winters niet of nauwelijks begaanbaar waren. In de 19e eeuw, toen wel op grote schaal met ontginningen werd begonnen, zijn ze bijna alle verdwenen en ten dele vervangen door aanvankelijk met grind verharde, rechte wegen. Deze nieuwe wegen lopen nog slechts voor een klein deel volgens het oude patroon. Eén daarvan is de oude Konigsweg, eigenlijk een overblijfsel van twee koningswegen. Beide werden aan het einde van de 17e eeuw aangelegd door Koning-stadhouder Willem III om zich t.b.v. zijn grootscheepse jachtpartijen van zijn verschillende verblijfplaatsen op de Veluwe te kunnen verplaatsen. Zo liep er een jachtweg van de Hof te Dieren (jachthuis van de Oranjes) kaarsrecht naar de Ginkelse Heide en een ander van Kasteel het Loo naar kasteel Doorwerth. Beide wegen kruisten elkaar, waar nu de huidige koningsweg een scherpe bocht maakt.

Een andere weg, waarvan de loop nog enigszins terug te vinden is, is de Harderwijker weg, een zgn. Hessenweg, die van Arnhem naar Harderwijk liep en die bij het landgoed Lichtenbeek zich van de Amsterdamseweg afsplitste. De Schelmseweg daarentegen heeft in vroeger eeuwen voor een groot deel een ander verloop gehad. Vanaf ongeveer het huidige viaduct over de Cattepoelseweg liep de weg naar het noordwesten om de "Sinckelenberg" (= ongeveer Burgers Dierenpark) en het landgoed de Bakenberg heen, langs het "Lage erf" (= hotel Warnsborn) en het goed "Wolfhees" richting nieuwe Utrechtseweg.

ouddeelenBij het landgoed Kemperberg en de buurtschap Deelen kwamen vele van de  genoemde zandwegen bij elkaar. Het waren bijna allemaal plaatselijke wegen. Alleen de Harderwijkerweg
en de wegen naar Apeldoorn en Amersfoort waren van meer betekenis.             
Het landschap wordt ook doorsneden door een aantal ondiepe. erosiedalen, die tegenwoordig vanwege de begroeiing met bossen niet meer zo duidelijk zichtbaar zijn. Het voornaamste dal is wei het "Merckendal", dat ongeveer oost-noord-oost naar zuidwest loopt. Dit dal kruist de Deelenseweg ter hoogte van de snelweg A 12 en de Kemperbergerweg ter hoogte van huize "Erica". Met dit dal verenigen zich een aantal kleinere dalen, o.a. de "Grasdel" en de "Pollendal". Bij het landgoed Kemperberg komt
voorts de zgn. "Lange del" vanaf het oosten uit. Op de grens van Arnhem en Ede tenslotte loopt het "Papendal" van noord naar zuid, ongeveer ter hoogte van het landgoed Kemperberg beginnend.