Een nieuw dorp

Door de ontginningen tussen  1845 en 1880 ontstond zelfs een nieuw dorp: Schaarsbergen.

Eén van de voorwaarden waarop de grond werd verkocht, was namelijk dat er huizen of boerderijen werden gebouwd. Vooral door toedoen van de eigenaren van Zijpendaal, baron Brantsen van de Zijp en Warnsborn, de Bruin, ontwikkelde zich op de heide, die grotendeels hun eigendom was, een nieuwe gemeenschap.

 

Veel boeren en bos- en landarbeiders waren bij hen in dienst en door financiële bijdragen maakten zij de bouwHEIDERY van een kerk en een christelijke school mogelijk. Zo veranderde de grote stille heide in een landschap van dennenbossen en eiken- en beukenlanen met huizen en boerderijen, landerijen en rechte grindwegen. Het oude patroon van de veelal mulle zandwegen verdween en alleen de Haderwijkerweg bleef voor het grootste deel zijn oude tracé behouden. De heide werd steeds verder teruggedrongen.

Wat overbleef, bevond zich hoofdzakelijk noordelijk van de Koningsweg, de Kemperheide, en werd aan het eind van de vorige eeuw in gebruik genomen als schietterrein voor de artillerie en infanterie. Die militaire bestemming heeft er in ieder geval voor gezorgd dat Arnhem tot op de dag van heden nog één groot heide terrein heeft overgehouden .


Bron! J. Hofman en j. Ipema, Een eeuw op de hoogte,
Arnhem 1982.