Afdrukken
Hienenkamp a
Het adresboek Arnhem 1885 bevat zo'n 18 adressen aan de Kemperbergerweg. Daarvan lagen er bovendien enkele op Warnsborn, waarover later meer. Anno 2003 leven we in een heel andere si­tuatie; wat te denken van Kemperber­gerweg 866, thans het hoogste num­mer. Maar dit is ook geflatteerd; er zijn slechts 160 adressen! Ook al zijn er relatief veel oneven adressen, toch blijkt dat er onbegrijpelijk grote gaten zitten in de toegepaste nummering. Zo zal het voor de leek vreemd over komen dat het op Kemperbergerweg 611 volgend nummer, Kemperbergerweg 675 lijkt te zijn. Het gat blijkt iets minder groot dan gedacht want als je de weg naar het tennispark inrijdt, en die nog een tijd blijft volgen, dan kom je bij de toegang van "Jachthuis Warnsborn, Kemperberger­weg 667. Even tevoren, op nummer 669, staat een historische woning waar­van de naam duidelijk zichtbaar is: de "HIENENKAMF. Onder het hoge num­mer zit, kennelijk met enige weemoed, nog het oude nummer 71. Eigenlijk is het gek dat deze weg geen eigen naam heeft gekregen. Met enige fantasie had men kunnen denken aan bijvoorbeeld "Warnsbornlaan of "C.H. de Bruijnlaan"; daar is het nu echter te laat voor.
"Hienenkamp"
Ongeveer op de zelfde plaats van de huidige bebouwing stonden in 1847 een huis en twee schaapskooien. Dit blijkt uit een landmeterschets f hulpkaart") van 8 mei van dat jaar. Bekend is dat zo'n schets ongeveer 1 jaar na het ge­reedkomen van de bebouwing werd gemaakt. Evenals de omringende heide, behoorde het goed toe aan Christaan Hendrik de Bruijn van "Warnsborn". Zoals eerder gemeld be­zat deze uit Amsterdam afkomstige suikerraffinadeur een aanzienlijk deel van het huidige Schaarsbergen. De "pe­riode de Bruijn" duurde ruim 50 jaar; toch
is zijn naam alleen te vinden in de Schaarsbergse kerk. Rond 1870 vindt op de Hienenkamp een forse vernieuwing plaats, zoals duidelijk te zien is op een schets van 28 maart 1871. Huis en schaapskooien blijken te zijn gesloopt en vervangen door enigszins opgeschoven nieuwbouw. Als de landmeter zijn werk goed gedaan heeft, en waarom zou hij dat niet, hebben we te maken met een boerderij met een gevel van wel 30 m lengte. Dat is dus heel wat meer dan het huidige gebouw. In totaal stonden er 5 gebouwen, waaronder een schaapskooi, met een gezamenlijke vloeroppervlakte van circa 14 are. Of de opkomst van de "Groote Kweek" daar­mee te maken heeft is niet bekend, feit is dat er sinds 1885 nog slechts sprake is van een veel kleiner huis. Dit huis werd, kadastraal gezien, in 1896 verkocht aan Joseph Steegh, houthandelaar te Blerick, die het al snel doorverkocht aan P.H. Proostte Doetinchem. Van 1911 tot 1916 behoorde het toe aan mr H.W. Fockema, waarna het tot 1930 in handen was van de Amsterdamse koopman M.P. VoĆ¼te.. Uiteindelijk kwam, zoals zo veel op Warnsborn, de "Hienenkamp" in het bezit van "Het Gelders Landschap".
Familie Blijjenberg
De naam Blijjenberg (met inderdaad een j in het midden) is welhaast onverbrekelijk verbonden met de "Hienenkamp". De eerste in de reeks was landbouwer Jan Blijjenberg. Geboren te Apeldoorn in 1845, als zoon van Jacob en Gerritje van de Brink (1), trouwt hij in 1883 te Arnhem met Maartje Willemsen uit Renkum. In het Arnhemse adresboek duikt hij voor het eerst op in 1888, en wel op Kemperbergerweg 16. Hij moet daar al eerder gewoond hebben, want al bij de aangifte van zoon Hendrikus in 1884, wordt hij geregistreerd als wonend aan de Kemperbergerweg. Dit adres blijft ongewijzigd tot 1897; alsdan treedt er een verandering op. Van 1897 tot en met 1904 woont de familie Blijjenberg op Harderwijkerweg 1 (zie "Kleine Kweek"). Vanaf 1905 is het nieuwe adres: Kemperbergerweg 18. Als Jan Blijjenberg in 1925 overlijdt is het huisnummer inmiddels opgelopen naar 71. Dit is het zelfde nummer als boven reeds vermeld. Het gezin Blijjenberg-Willemsen kreeg nog meer kinderen, zoals dochter Gerritje en zoons Jacobus, Frederik (1892) en Dirk. De huidige "Hienenkamp-familie" stamt af van Frederik, die in 1918 trouwde met Heintje van den Brink uit Barneveld. In 1919 kwam zoon Jan ter wereld.