onderbordAl ruim 6 jaar zet de Dorpsraad zich in om een gratis ontheffing te krijgen voor bezitters van een Algemene Gehandicapten Parkeerkaart (AGP) om op die verharde wegen te mogen rijden, waar alleen bestemmingsverkeer is toegestaan. (Harderwijkerweg/Wekeromseweg en de Rolbaan). Die natuurgebieden zijn voor iedereen die gezond is goed toegankelijk.

De Dorpsraad is van mening dat indien men niet meer zo goed ter been is, men het recht heeft, evenals de gezonde medeburger, om  ook van diezelfde natuur te kunnen genieten!

Vandaar onze inzet om een regeling voor AGP houders te realiseren. Het was een langdurig, zeer moeizaam proces. Uiteindelijk is er een proefperiode geweest van drie jaar. Na een eenmalige betaling van de leges (€ 8.60) in 2007. Na deze proef periode is er geëvalueerd, zowel door de Dorpsraad als de gemeente. Uit die evaluatie zijn geen negatieve effecten naar boven gekomen voor flora en fauna. In dat geval zegt de gemeente: "Hoeft er als men dat niet wil geen jaarlijkse aanvraag te worden ingediend. Aan een aanvraag zijn legeskosten verbonden"

De Dorpsraad gaat er van uit dat alleen bij een eerste aanvraag er legeskosten van toepassing zijn. Bij een jaarlijkse automatisch verlenging is er van een aanvraag geen sprake is, dus ook geen legeskosten. Overeenkomstig de driejarige proefperiode.

Helaas zoals nu blijkt is de gemeente een andere mening toegedaan. Alle betrokkenen hebben een acceptgiro  ontvangen en wel  van € 10,=. Aan deze riante regeling heeft slechts één persoon deelgenomen.

Dit is nooit een optie geweest voor de Dorpsraad, al vanaf het begin is aangegeven dat indien er jaarlijks leges betaald moeten worden er geen belangstelling van betrokkenen is. Het gaat om circa 8 personen die gemiddeld een maal per jaar gebruik maakten van deze regeling en dan is €10,= wel erg duur betaald.

Wij hebben dit punt aangemeld bij Wethouder Jansen en hij zou kijken wat de mogelijkheden zijn.

Dat de gemeentelijke molens niet snel draaien is alom bekend maar uit het feit dat pas na 10 jaar en na vier wethouders was het wethouder van Gastel die de knoop doorhakte en werd een onderbordje geplaatst.