De Menthenberg - gebouwhoogte in relatie tot de omgeving
informatie van de eigenaar Bouw Invest

 

 

Toelichting Landschaparchitect hieronder.

 

Inleiding

De RIN-locatie in Schaarsbergen ligt ten noorden van Arnhem in een prachtig glooiende en bosrijke omgeving, temidden van historische landgoederen met elk hun specifieke karakter. Het aangrenzende perceel, landgoed de Menthenberg, was een imposant buiten van 80 ha met een rijke uitstraling.

Oorspronkelijk is de Menthenberg opgezet met een geometrische aanleg van rechte lanen en vierkante percelen.

Rond 1850 wordt het noordelijk deel van het buiten onderworpen aan de Engelse landschapsstijl die een romantische, parkachtige sfeer oproept.

Nu biedt de buitenplaats een interessante confrontatie van een geometrische structuur, bestaande uit een loofgang en een vierkante ruimte, met de landschappelijke stijl, opgebouwd uit slingerende paden en dichte groepen van gevarieerde beplanting.

 

Ontwikkeling RIN-locatie

De voormalige bedrijfslocatie RIN is door BPF Bouwinvest aangekocht om het terrein te ontwikkelen voor woningbouw. De huurappartementen zijn gepositioneerd in het duurdere segment.

De locatie ligt ingeklemd tussen twee doorgaande wegen: de Menthenbergseweg aan de zuidwestzijde en de Kempenbergerweg aan de noordoostzijde. Een plek met een uitgelezen kans de aanwezige landschappelijke kwaliteiten en de historische achtergrond van de plek deel uit te laten maken van een nieuwe woonomgeving. Hierdoor ontstaat een rustige en geordende sfeer die aansluit op de omgeving en die past bij de beoogde leefwijze.

De historische structuur en gelaagdheid van het landgoed worden herkenbaar door het benutten van deze structuur.

 

Het nieuwbouwplan bestaat uit een ensemble van vijf gebouwen. Het aanwezige bomenbestand is essentieel onderdeel van het plan; er wordt dan ook met grote zorgvuldigheid mee omgesprongen. De bomen bepalen mede de opzet en positie van de bebouwing.  Het hoogteverschil in het terrein is verder doorgewerkt en ingezet om het parkeren ondergronds soepel, comfortabel en uit het zicht af te wikkelen.

De bouwdelen zijn zo geplaatst dat samenhang ontstaat tussen de kenmerken van het landschap (reliëf en bomenstructuur) en een naadloze aansluiting op de reeds bestaande ontsluitingsstructuren. De woningen zijn gericht op de open plek in de groenstructuur waardoor voldoende licht en uitzicht worden gecreëerd.

 

Zicht

De voor het landgoed kenmerkende volwassen bomen zijn eik, beuk en naaldhout met een gemiddelde hoogte van meer dan 16 meter. Met deze bomen wordt respectvol omgegaan. De bossfeer in het noordoostelijk deel van het gebied sluit aan op de sfeer van buitenplaats de Menthenberg en blijft behouden. Voor het ontwerp is het bomenbestand bepalend; soort, omvang, vitaliteit en verband zijn nauwkeurig geïnventariseerd en geanalyseerd. De aangrenzende bospercelen en de volwassen boomgroepen van het buiten hebben een gemiddelde hoogte van ongeveer 25 meter. Deze gegevens vormen de basis van het huidige terreinontwerp en van de bouwhoogte van de bouwdelen die samen één ensemble vormen. Van west naar oost gezien - van de Menthenbergseweg naar de Kemperbergseweg - loopt de bebouwing op van ongeveer 16 meter naar 22 meter in het meest bosrijke deel van het plangebied.

De bomenrij langs het Silvapad is meer dan 25 meter hoog. Daarmee is deze dichte beplantingslijn tussen de appartementen en de buitenplaats op veel plaatsen ook in absolute zin hoger dan de hoogste bebouwing.

De dichte bebossingen op en rondom het plangebied lopen zodanig op, dat de nieuwe bebouwing vanaf maaiveld aan het oog wordt onttrokken. Zelfs vanaf het landhuis is het zicht op de nieuwe bouwdelen door de bebossing afgeschermd. Door de afstand en de hoogte van de beschouwer ligt de bebouwing in de zichtschaduw van de bomen. Hierdoor ontstaat een rustige en geordende sfeer met een exclusieve uitstraling die aansluit op de omgeving en past bij de beoogde leefwijze.

 

28 juli 2009

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten