Grafheuvel op Warnsborn


Toch was er in veel vroeger tijden al sprake van menselijke aanwezigheid. Uit vondsten van o.a een vuurstenen-schaver in Schaarsbergen, mag men afleiden dat omstreeks 60.000 jaar geleden de Neanderthaler mens hier geleefd heeft. De grafheuvels die op Warnsborn gevonden zijn stammen uit omstreeks 5000v.C. en de vondst van een aardewerk klokbeker nabij het gehucht Deelen uit 2700- 2100v.C. Deze vroegste bewoners, zij kwamen en verdwenen, waar naar toe? Wie zal het zeggen.


Een Gelders geschiedschrijver omschreef in de 17e eeuw het Veluwse landschap als:"wilt en bijster lant". En doelde daarbij op het gebied ten Noorden van Schelmseweg.

Vanaf de Menthenberg of zoals die destijds heette de Bakenberg, had men vrij uitzicht. In het noorden lagen de gehuchten Deelen en Kemperberg en iets meer naar het westen kon men nog juist (Oud)Reems zien. Keek men naar het zuiden, dan zag men de Eusebiuskerk en Arnhem. Het noorden was nagenoeg één grote zandvlakte grotendeels begroeid met heide.

Al wel waren er omstreeks die tijd kleine nederzettingen, zoals "Deelen", de "Kemperberg." en later enkele landgoederen "de Methenberg", "Warnsborn" en de "Waterberg".

In het begin van de 19e eeuw bestond het gebied buiten deze landgoederen en gehuchten uit zand en hei met hier en daar schaarse bossen.