kruiendijs1kl

 

 Schaarsbergen februari 1940

Kruiend ijs in februari 1940. Zelfs in Schaarsbergen!

Recentelijk werd door de media melding gemaakt van kruiend ijs op de Waddenzee, vooral bij Marken en Stavoren. Een schitterend gezicht, wat veel belangstelling trok.

Kruiend ijs is een fenomeen, dat na een lange periode van strenge vorst kan ontstaan, zoals afgelopen weken en het is zeker niet zonder gevaar. Het kruiend ijs bedreigde recentelijk zelfs het Paard van Marken, het witte vuurtorentje aan het Markermeer.

Vroeger kwam het ook regelmatig op de Rijn voor en moest het leger er aan te pas komen om de ijsbergen op te blazen.

 

kruiendijs-wateroverlastklEchter, kruiend ijs en wateroverlast is een niet alledaags verschijnsel in Schaarsbergen. Toch gebeurde het en wel in februari 1940. Oorzaak was een bevroren ondergrond, grote hoeveelheden sneeuw en invallende dooi. Het dooiwater kon niet in de grond zakken en zocht zijn weg naar het laagste punt. Sneeuw bevroor weer en vormde ijsschotsen. De weg naar Hoenderloo (Deelenseweg) werd een rivier.

 

 


 

De sneeuwval (AC 15-02-1940).

De sneeuwval is voor den Gemeentereinigingsdienst aanleiding geweest tot beperkte maatregelen. Het vrijmaken van voetpaden, voor zoover die in beheer by de gemeente zijn, evenals het scheppen van verschillende weg-overgangen; zandstrooien op drukke verkeerspunten enz. De binnenstad wordt weer „in 't zout gezet". Pogingen door Gemeentewerken gedaan om den weg naar Hoenderlo tusschen de Kogelvangers en de Deelensche Start, waar de sneeuwbarricaden na den korten dooi in ijsversperringen zijn veranderd, vrij te maken, hebben tot dusver geen resultaat opgeleverd.”

De weg naar Hoenderlo blijft nog versperd (AC 17-02-1940)

De weg naar Hoenderlo tusschen de Kogelvangers en de “Deelensche Start blijft voorloopig onberijdbaar. De A.A.A. volgen daarom nog de omgelegde route over Koningsweg en Apeldoornachen weg.

Werklieden van Gemeentewerken — „uitgevrorenen" — zijn nu en dan aan den weg aan het werk om te trachten een rybaan te maken. Dit is een vrij hopeloos werk. De sneeuwbergen zijn na den dooi in ijsmassa's veranderd» welke slechts langzaam en dan nog met groote inspanning te verwijderen zijn.”

 


 

nomennesiokl

Op bijgaande foto's ziet u de boerderij Nomen Nescio aan de Deelenseweg volledig in het water staan.

Op de foto onder, ziet u de kruiende ijsschotsen, die door de oostenwind opgestuwd werden tegen de kogelvangers die destijds langs de Deelenseweg lagen. Tijdens de bouw van het vliegveld in 1941/42 zijn de kogelvangers verdwenen en hoeft men niet meer bang te zijn dat het op die locatie nogmaals gebeurt. Het water kan nu weg.

Omstreeks 1970 veroorzaakte dit verschijnsel ook enige overlast op het Lage Erf. Het dooiwater zocht zijn weg vanaf hoek het Lage Erf door de wei naar het "Heitje van Maasdijk".

 

kruiendijs1kl