In de nabije toekomst zijn er ook bouwplannen voor Kamp Koningsweg Noord en Zeven Provinciën te verwachten.

 

De gebouwen welke in de periode 1940-45 gebouwd zijn, zijn als Rijksmonumenten aangemerkt. Voor deze gebouwen moet een nieuwe bestemming gezocht worden, omdat ze niet gesloopt mogen worden. De Dienst Landelijk Gebied coördineert het ontwikkelingsplan.

Een veelheid aan ideeën heeft de Dorpsraad ontvangen. Zodra er concrete plannen zijn zullen wij u daarover informeren. De Dorpsraad Schaarsbergen wordt nauw betrokken bij deze plannen.

 

De Dorpsraad heeft onderstaande ideeën ontvangen:
Volgorde is willekeurig, en/of lijkt mogelijk.

1-Wonen starters en senioren. (speerpunt van de Dorpsraad)
2-Toeristisch knooppunt.Nat. Park Hoge Veluwe
3-Senioren dorp.
4-(Thema) hotel.
5-Een Dassenburght. Een levensloopbestendige wooncarrière
6-Zorgcentrum waaronder zelfstandig wonen voor demente ouderen.
7-Kantoren
8-Culturele bestemming "Cultuurhuis"
9-Sterrenwacht in torengebouw waar vroeger PH110 op stond.
10-Sportvelden/gebouwen trainingscentrum. NOC Papendal.
11-SIZA Dorp Groep.
12-Hoederloo Groep.
13-Ateliers kunstenaars.
14-Teruggeven aan de natuur.
15-Een veilige haven voor de ontelbare dakloze jongeren van Arnhem