In de Dorpskrant DK 208 /blz 26 )van Dorpsraad Schaarsbergen, stond een een interessant  artikel geschreven door de Redactie van de Dorpskrant Schaarsbergen,
met betrekking tot de Historie 
van Schaarsbergen.