Artikelindex

 

Bron: Interview 30 april 2011 met Karel Smeenk boswacter Natuurmonumenten

Karel Smeenk, toendertijd boswachter bij Natuurmonumenten, vertelt tijdens een interview op 30 april jl. zijn verhaal: “Ik arriveerde een kwartier na het begin van de brand op het Rosendaalse Veld, ik had vanuit het Deelerwoud daar rook omhoog zien komen. Via de Koningsweg ben ik daar naar toe gegaan. De brandhaard zat ter hoogte van een nog bestaand bosje vóór de brandtoren. Met de schop hebben we geprobeerd de brand plat te slaan. Toen de brandweer arriveerde, stuurde die iedereen weg, inclusief de mensen van Natuurmonumenten. De brandweer reed per ongeluk met een wiel van de auto in een gat en kwam vast te zitten. gebrekaanwaterOp een gegeven moment was het water uit de auto op. De brandweercommandant vroeg nu iedereen – de mensen die hij net weggestuurd had – maar zij konden niet op tijd zijn om de wagen weer op gang te helpen om  voor de aanstormende vlammen te vluchten. De brandweerauto brandde helemaal uit... Naar mijn mening is dat één van de redenen dat de brandbestrijding mislukt is.”

Er stonden veel jonge dennen die door de droogte snel vlam vatten. Deze gaven zwarte rook, de brandende hei witte rook. De brand trok zuurstof aan waardoor het begon te waaien en is ten zuiden van de Koningsweg de Apeldoornseweg overgetrokken. Er moet een noordoosten wind zijn geweest.

 

De brand moet aangestoken zijn geweest want er zijn jongens op een brommer gesignaleerd”. (Dit werd weersproken door een bericht in de A K van een week later:"Na verhoor bleek dat de jongens niets met de brand te maken hadden.")