Artikelindex

 
Geraadpleegde bronnen
 
- Arnhem-, 7 eeuwen stad, officieel gedenkboek (Arnhem 1933)

- Knap, W.G. en G.F.C. Vergouwe, Arnhem 1233-1933 (Arnhem '339

- Arnhem; elf facetten uit de l9e en 20e eeuw van het Arnhemse Genootschap voor Oudheidkunde "prodesse conamur"

- Arnhem, 8 historische opstellen van de vereniging "Gelre"

- Loon, W.K. van, Arnhemse straten geplaveid met herinneringen

- Alberts, prof. dr. W.J-, Arnhem, het leven in een middeleeuwse stad

- Tiemens, W.H. Schaarsbergen een jong dorp met een oude naam

- Ven, A.J. van de. De oude buitenverblijven rondom de tad, in; Arnhem 7 eeuwen stad 1933
- Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw, A. Markus Arnhemse herdrukken)

- Knap, Willen, Arnhem 1233-.19Ï3, Gedenkboek, Arnhem 1933.

- Sonsbeke, van, Arnhemse straten geplaveid met herinneringen (I en II), Arnhem 1983.

- Langenhoff en Seebach, De muzen omsingeld, Musis Sacrum 1847 1983 , Gemeente-archief Arnhem 1983.

- Leppink, Mr G.B. Uit de geschiedenis van de Drie Gasthuizen in Arnhem, Arnhem 1983

- Iddekinge, P.'R.A. van, Arnhem 44/45, Arnhem 1981

- Hofman, J. en Ipema, J. Een eeuw op de hoogte, Arnhem 1982

- Ach lieve tijd, Arnhemmers en hun rijke verleden, Arnhem 1983